Materiały źródłowe


Archiwalia

List Jana Kazimierza do o. Jacka Kłońskiego OP (rkps.).

Akt fundacyjny Teofili Sobieskiej dla dominikańskiego klasztoru żółkiewskiego (rkps.).

Księgi Bractwa Różańcowego w Żółkwi, Kronika Internatu Żółkiewskiego.

Kronika klasztoru w Żółkwi.

Listy Jakuba królewicza do dominikanów (rkps.).

Barącz Sadok, Pamiątki miasta Żółkwi, Lwów 1877.

Cudowny obraz Matki Bożej Niepokalanej Królowej Różańcowej (Żółkiewskiej) — zwana w tekście Księgą Obrazu (przyp. — S.P.).

Grzegorzewska S., Pamiętnik o Maryi Wesslównie, królewiczowej Konstantowej Sobieskiej, Wraszawa 1965.

Liber Consiliorum, Conventus S. Joseph Varsaviensis, fundati 31 oct. 1937.

Kronika klasztoru św. Józefa na Służewie.

Kronika ministrantów przy Sanktuarium Niepokalanej Królowej Różańca św. — parafia św. Dominika w Warszawie, lata 1961-1969.

Księga ogłoszeń duszpasterskich parafii p.w. św. Dominika, Warszawa-Służew, rok 1965.

Papis Wanda Elżbieta, Pociecha nie tylko królewska, Wydawnictwo "Busola", Warszawa 1995.

Petrus Jerzy, Kościoły i klasztory Żółkwi, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Kraków 1994.

Polaczek Janusz, Żółkiew. Miejsce kultu wodzów i dziejów wojennych Polaków, Przemyśl 2006.

Żukiewicz Konstanty Maria, Królewska Pociecha, Michalineum, Żółkiew 1929.


Czasopisma i artykuły

Brykowski Ryszard, "Mówią Wieki" nr 6/1985.

"Dzwon Niedzielny" 1929.

Koronacja obrazu Matki B. Różańcowej w kościele oo. Dominikanów w Żółkwi, [w:] Róża duchowna, Lwów, R XXVII, 1929, s. 270-274.

"Lwowski Kurier Poranny" 1929.

"Posiew" 1929.

Spież Jan Andrzej, Królewska pociecha, "W drodze", 9 (121)/ 1983.

Stanisław Przepierski, O.P.


Początek strony