Uroczystość koronacji obrazu MB Różańcowej
Żółkiew 1929 r.Początek strony