Wizytacja kanoniczna parafii

21 listopada 2010


zapraszamy do fotogalerii

W niedzielę Chrystusa Króla, tj. 21 listopada 2010 r., naszą parafię z wizytacją kanoniczną odwiedził ks. bp Marian Duś, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

Wizytacje kanoniczne parafii odbywają się co 5 lat; biskup przybywa wówczas, aby poznać troski i radości parafii, a także dokonać weryfikacji wszystkich wymaganych prawem kanonicznym procedur administracyjnych i ksiąg parafialnych. Przede wszystkim jednak przybywa jako pasterz, aby wspólnie z cząstką swojego Kościoła modlić się i w sposób szczególnie wyraźny uwidaczniać obecność Chrystusa w Kościele.
Poprzedniej wizytacji parafii dokonał w pierwszej połowie 2005 r. ksiądz kardynał Józef Glemp, ówczesny metropolita warszawski.

Wizytacja rozpoczęła się w piątek, 19 listopada 2010 r. Ksiądz Biskup odwiedził tego dnia działające od września tego roku na terenie naszej parafii Centrum dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Poświęcił tu kaplicę i odprawił Mszę św. dla osób korzystających z ośrodka oraz jego pracowników. Następnie spotkał się z uczniami, katechetami i nauczycielami w Szkole Podstawowej nr 107. Wziął udział w rozstrzygnięciu II edycji Dzielnicowego Konkursu Papieskiego "Nie lękajcie się". Po południu złożył natomiast wizytę w kancelarii parafialnej, gdzie dokonał przeglądu ksiąg parafialnych i zapoznał się z najważniejszymi informacjami na temat życia i funkcjonowania naszej parafii.

Biskup Marian Duś przybywa do naszej parafiiW niedzielę, 21 listopada, Ksiądz Biskup przybył do naszej parafii na Mszę św. konwentualną o godz. 9.30. W drzwiach kościoła powitał go o. Proboszcz Witold Słabig OP, wręczając Księdzu Biskupowi do ucałowania relikwiarz św. Jacka, pierwszego polskiego dominikanina. Na znak tego, że szczególnie podczas wizytacji parafia należy do Księdza Biskupa, o. Proboszcz wręczył mu klucze do świątyni oraz nałożył Księdzu Biskupowi stułę - znak jego władzy pasterskiej. Następnie Ksiądz Biskup pokropił zebranych wodą święconą i procesyjnie udał się do ołtarza. Po chwili modlitwy przed Najświętszym Sakramentem zajął miejsce w prezbiterium. Wszyscy zebrani odmówili modlitwę w intencji Księdza Biskupa, a następnie Ksiądz Biskup słowami modlitwy o św. Dominiku, patronie naszego kościoła, powierzył Bogu wszystkich parafian i osoby modlące się w naszej świątyni.

W imieniu parafian Księdza Biskupa przywitali przedstawiciele wiernych świeckich, a także reprezentanci gromadzącej się przy naszej świątyni wspólnoty koreańskiej.

This text will be replaced by the flash music player.
przywitanie Ks. Biskupa Mariana Dusia
przez przedstawicieli wiernych świeckich

Następnie o. Proboszcz w krótkim przemówieniu przedstawił Księdzu Biskupowi stan religijny naszej parafii. Na koniec poprosił o przewodniczenie Mszy św.

This text will be replaced by the flash music player.
sprawozdanie o. Proboszcza Witolda Słabiga OP
na temat stanu religijnego naszej parafii

Słowo pasterskie bp. Mariana Dusia
Ksiądz Biskup, po nałożeniu szat liturgicznych, rozpoczął Mszę św.

W słowie pasterskim zwrócił uwagę na obchodzoną tego dnia w liturgii uroczystość Chrystusa Króla. Wskazał na postawę Dobrego Łotra - jako na postawę godną naśladowania. Ostrzegał przed ułudą budowania królestwa szczęśliwości wyłącznie w oparciu o środki ludzkie, polityczne i ekonomiczne. Przypominał, że wszelkie próby budowania raju bez Boga zawsze kończyły się klęską. Zachęcał do wytrwałej modlitwy o przyjście królestwa Bożego.

This text will be replaced by the flash music player.
homilia Księdza Biskupa Mariana Dusia
podczas Mszy św. konwentualnej o godz. 9:30

Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup udzielił uroczystego, pasterskiego błogosławieństwa.

Następnie Ksiądz Biskup spotkał się w auli o. Jacka Woronieckiego ze wspólnotą koreańską. Był obecny także na Mszy św. o godz. 11.00; na jej zakończenie udzielił indywidualnego błogosławieństwa wszystkim dzieciom, które modliły się na tej Mszy św. Dzieci bardzo chętnie i licznie garnęły się do Księdza Biskupa, który z wielką radością błogosławił każde z nich.
Podczas Mszy św. o godz. 12.30 Ksiądz Biskup wygłosił homilię, a na koniec Eucharystii powierzył Bogu w modlitwie wszystkich zmarłych parafian, kapłanów pracujących w naszej parafii, budowniczych i dobroczyńców kościoła oraz tych, którzy ginęli na terenie parafii podczas powstań i wojen.Spotkanie bp. Mariana Dusia z przedstawicielami grup i duszpasterstw

Po południu, o godz. 17.00, w auli o. Jacka Woronieckiego odbyło się spotkanie Księdza Biskupa Mariana Dusia z przedstawicielami grup i duszpasterstw działających przy naszym klasztorze. Wzięło w nim udział około 70 osób. Poszczególne grupy (m.in. Żywy Różaniec, Duszpasterstwo Akademickie STUDNIA, Duszpasterstwo Młodzieży REJS, Apostolat Maryi, Królowej Trzeciego Tysiąclecia, rodzice dziecka utraconego, Stowarzyszenie Żywego Różańca) prezentowały krótkie sprawozdania ze swojej działalności i przekazywały pisemną informację Księdzu Biskupowi, który z wielką uwagą i wrażliwością wysłuchiwał i reagował na przedstawiane inicjatywy duszpasterskie. Na zakończenie spotkania Ksiądz Biskup podziękował wszystkim za obecność i czynne angażowanie się w życie parafii oraz udzielił błogosławieństwa zebranym.
Przy okazji tego spotkania była także możliwość zapoznania się z bogato ilustrowaną zdjęciami kroniką parafialną, przygotowywaną przez panią Małgorzatę Kopczyńską.

This text will be replaced by the flash music player.
słowo Księdza Biskupa Mariana Dusia
do przedstawicieli grup i duszpasterstw parafialnychSłowo Księdza Biskupa podczas Nieszporów na zakończenie wizytacji


Zakończenie wizytacji miało miejsce podczas uroczyście sprawowanych w kościele Nieszporów. Ksiądz Biskup przewodniczył wspólnej modlitwie. Po końcowej modlitwie o. Proboszcz podziękował Księdzu Biskupowi za otwarte serce i życzliwość, z jaką spotykał się ze wszystkimi parafianami podczas wizytacji. Prosił go także o udzielenie błogosławieństwa wszystkim parafianom, również tym, którzy żyją z daleka od Kościoła. Następnie Ksiądz Biskup zwrócił się ze słowami podziękowania do wszystkich parafian. Jak powiedział, spotkał się u nas z żywą parafią, która chętnie i licznie gromadzi się wokół swoich pasterzy. Specjalne słowa Ksiądz Biskup skierował także o. Proboszcza, życząc mu radości w dalszym posługiwaniu. W symbolicznym geście oddał klucze do świątyni i stułę kapłańską o. Proboszczowi, na nowo powierzając mu troskę o tę część Ludu Bożego.This text will be replaced by the flash music player.
podziękowania Księdza Biskupa Mariana Dusia
i życzenia dla o. Proboszcza Witolda Słabiga OP
na zakończenie Nieszporów zamykających wizytację kanonicznąBardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu włączyli się w przygotowanie i przeżywanie przez naszą parafię wizytacji kanonicznej. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Duszpasterskiej Rady Parafialnej, braci zakrystianów oraz przedstawicieli wszystkich grup i wspólnot, którzy przybyli na popołudniowe spotkanie z Księdzem Biskupem.[Początek strony]