Muzyka liturgiczna na Służewie

Jednym z ważnych wymiarów życia dominikańskiego jest modlitwa wspólnotowa, w szczególności modlitwa liturgiczna. Nie może w niej zabraknąć również śpiewu. Dlatego przy naszym kościele działają różne grupy i schole, które służą swoim talentem, czasem i zaangażowaniem podczas Mszy świętych w niedziele i podczas większych uroczystości - nie tyle "uświetniając" liturgię, co pomagając nam wszystkim w modlitwie i spotkaniu z żywym Bogiem.

Oprócz scholi, przy największych uroczystościach naszemu śpiewowi towarzyszy także mniejsza lub większa orkiestra, organizowana co roku z osób, które zgłaszają się do udziału w takim przedsięwzięciu. Orkiestra nie ma swoich regularnych spotkań w ciągu roku - próby orkiestry odbywają się w Adwencie (jako przygotowanie do Pasterki) i w Wielkim Poście (jako przygotowanie do liturgii Wigilii Paschalnej).

Na co dzień w naszym kościele pracują i posługują dwaj organiści: pan Marian Nowak (we wszystkie niedziele i uroczystości oraz zwykle od poniedziałku do piątku w południe, a także podczas pogrzebów) i pan Piotr Karbownik (zwykle od poniedziałku do soboty wieczorami i podczas ślubów). Kontakt z organistami - pod adresem [email protected]

Duszpasterzem wszystkich osób zaangażowanych w śpiew w naszym kościele jest o. Mariusz Tabaczek OP.Jeśli chcesz dołączyć do scholi lub chcesz się z nią skontaktować - zapoznaj się z informacjami prezentowanymi poniżej:

Bracia nowicjusze | Schola rodzinna | Schola czternastkowa
Schola młodzieżowa REJS-u | Schola akademicka
Gregoriańska Schola Kantorów św. Jana Chrzciciela | Tzw. duża schola

Szkoła Śpiewu Liturgicznego
Śpiew podczas ślubów


[Początek strony]


Bracia nowicjusze

Schola braci nowicjuszy śpiewa od poniedziałku do soboty podczas Mszy konwentualnych o godz. 18.00 oraz w niedziele podczas Mszy konwentualnej o godz. 9.30.

Ze względu na specyfikę tej scholi nie ma innego sposobu na dołączenie do niej niż poprzez... przyjęcie habitu naszego Zakonu i rozpoczęcie w nim nowicjatu :) Jeśli czujesz takie zaproszenie od Pana Boga, nie wahaj się i skontaktuj się z mieszczącym się przy naszym klasztorze Dominikańskim Duszpasterstwem Powołań.

Niekiedy bracia nowicjusze łączą swoje siły z osobami śpiewającymi w innych scholach - dzieje się tak zwykle przy okazji większych uroczystości (np. odpust św. Dominika, Warszawski Dzień Różańca czy prymicje neoprezbiterów).


Schola rodzinna

To najbardziej żywiołowa i energetyczna schola działająca na Służewie :) Są w nią zaangażowani zarówno rodzice, jak i dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dzięki ich zaangażowaniu swój niepowtarzalny charakter mają Msze św. rodzinne, sprawowane w naszym kościele w każdą niedzielę o godz. 11.00. Gdy nadchodzą wakacje i nie zawsze udaje się zebrać odpowiedni skład, od razu zaczynamy tęsknić. Schola rodzinna pomaga także podczas Mszy św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej, podczas samej uroczystości i w ramach Białego Tygodnia.

Jeśli Ty lub Twoje dziecko chce dołączyć do tej ekipy - prosimy o kontakt z Iloną Lelko-Indeką pod adresem [email protected]


Schola czternastkowa

Podczas niedzielnych Mszy św. o godz. 14.00 w modlitwie pomaga schola czternastkowa. Składa się z kilkudziesięciu osób w różnym wieku. Próby scholi odbywają się raz w tygodniu oraz w każdą niedzielę przed Mszą.

Kontakt ze scholą i informacje o terminach prób można uzyskać pisząc na adres [email protected]


Schola młodzieżowa - REJS

Młodzi z Duszpasterstwa Młodzieży REJS spotykają się w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 18.30. Wcześniej odbywa się próba. Schola skupia uczniów szkół ponadpodstawowych.

Kontakt ze scholą i informacje o terminach prób można uzyskać pisząc na adres [email protected]


Schola akademicka - STUDNIA

Studenci i młodzi dorośli, będący członkami Duszpasterstwa Akademickiego STUDNIA, modlą się w każdą niedzielę wspólnie podczas Mszy św. o godz. 20.15. Próby scholi odbywają się przed niedzielną Eucharystią i dodatkowo raz w tygodniu.

Kontakt ze scholą i informacje o terminach prób można uzyskać u odpowiedzialnych za scholę: Kasi i Filipa.


Schola Kantorów św. Jana Chrzciciela

W 2018 r. zawiązała się grupa mężczyzn, którzy przygotowują śpiewy gregoriańskie. Można je spotkać zwykle raz w miesiącu na Mszach świętych sprawowanych w naszym kościele. Terminy najbliższych takich Mszy można znaleźć zawsze na profilu facebookowym tej scholi. To także dobra droga, aby się z nimi skontaktować. Odpowiedzialnym za tę scholę jest Mateusz Krakowczyk.
"Duża schola"

Podczas pięciu największych corocznych wydarzeń w kalendarzu naszego kościoła - tj. podczas Pasterki, Triduum Paschalnego, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a także podczas obłóczyn nowicjatu i pierwszych ślubów zakonnych w połowie sierpnia - podczas uroczystych liturgii naszą modlitwę prowadzi śpiew w wykonaniu tzw. dużej scholi. Składa się ona z przedstawicieli wszystkich wymienionych wyżej grup, które na co dzień śpiewają na Służewie, oraz z osób, które uczestniczą jedynie właśnie w tej dużej scholi. Każdorazowo przygotowanie takiej liturgii to kilkanaście godzin prób, rozłożonych na kilka tygodni. Wszyscy wiele ćwiczą, aby podczas liturgii nie skupiać się wyłącznie na technicznej poprawności i świetnym warsztacie muzycznym, ale przede wszystkim - aby swoim śpiewem samemu się modlić i prowadzić do modlitwy innych uczestników.

Próby "dużej scholi" są ogłaszane na początku Adwentu i Wielkiego Postu, informacje są zawsze podane także na naszej stronie internetowej. W razie potrzeby - kontakt z organizatorami tej scholi jest możliwy pod adresem [email protected]


Śpiew podczas ślubów

Jeśli chcesz zaprosić scholę służewską na uroczystość zawarcia małżeństwa w naszym kościele, kontakt z organizatorami tej scholi jest możliwy pod adresem [email protected]


Szkoła Śpiewu Liturgicznego

Od kilku lat przy naszym klasztorze działa także Szkoła Śpiewu Liturgicznego, która prowadzi zajęcia dla osób zainteresowanych śpiewem liturgicznym i prowadzeniem scholi w parafiach. Nabór do Szkoły odbywa się wczesną jesienią (wrzesień/październik), a zajęcia odbywają się w wybrane weekendy w ciągu roku (od października do czerwca). Opiekę duszpasterską nad Szkołą sprawuje o. Dominik Zarychta OP, a nad jej programem i organizacją czuwają Urszula Rogala i Zofia Borkowska.

Wszystkie informacje o Szkole - na stronie internetowej Szkoły.