Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin NazaretańskichRuch Rodzin Nazaretańskich to maryjny ruch w Kościele katolickim, założony w 1985 r. w Warszawie przez ks. prof. Tadeusza Dajczera, autora książki "Rozważania o wierze", która jest przewodnikiem na drodze wiary.

Członkowie Ruchu są wpatrzeni we wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pragną oni naśladować jej świętość, która realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie.

Żyć duchowością Ruchu to dążyć do zjednoczenia z Chrystusem przez komunię z Maryją.

W RRN doświadczamy troski o życie wewnętrzne przez: posługę kapłanów, możliwość korzystania z kierownictwa duchowego, częste uczestnictwo w Eucharystii i przez Adorację Najświętszego Sakramentu. Uczestniczymy w letnich i zimowych rekolekcjach, dniach skupienia i pielgrzymkach.

Delegatem Episkopatu Polski do spraw Ruchu jest ks. bp. Andrzej Siemieniewski. Coroczna inauguracja roku formacyjnego wspólnoty RRN w 2019 r. odbyła się we Wrocławiu, gdzie przybyło ok. 600 pielgrzymów z całej Polski.

Grupa Ruchu Rodzin Nazaretańskich w parafii św. Dominika powstała w 1994 r. Obecnie opiekunem grupy jest o. Stanisław Gomółka. Spotykamy się w środy po Mszy św. o godz. 18 w sali Dominik w budynku klasztoru.

Świeckimi animatorami grupy są Krystyna i Andrzej Świątkowie.