W Roku Wiary na Służewie

Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna się ona chrztem, dzięki któremu możemy przyzywać Boga zwracając się do Niego jako do Ojca, a kończy wraz z przejściem poprzez śmierć do życia wiecznego, które jest owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który wraz z darem Ducha Świętego, pragnął włączyć w swą własną chwałę tych, którzy w Niego wierzą.

Cenną i niezbędną pomocą w uzyskaniu dostępu do systematycznej wiedzy na temat treści wiary jest dla wszystkich Katechizm Kościoła Katolickiego. Jest to jeden z najważniejszych owoców II Soboru Watykańskiego. Rok Wiary powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują w Katechizmie swą systematyczną i organiczną syntezę. Staje się tutaj faktycznie widoczne bogactwo nauczania, jakie Kościół przyjął, strzegł i oferował na przestrzeni dwóch tysiącleci swej historii.

Konieczne jest, aby były należycie odczytywane, poznawane i przyswajane jako miarodajne i normatywne teksty Magisterium, należące do Tradycji Kościoła. Odczuwam powinność ukazywania Soboru jako wielkiej łaski, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku: został on dany jako niezawodna busola, wskazująca nam drogę w stuleciu, które się rozpoczyna. Jeśli odczytujemy Sobór i przyjmujemy go w świetle prawidłowej hermeneutyki, może on być i coraz bardziej stawać się wielką mocą służącą zawsze potrzebnej odnowie Kościoła.

Benedykt XVI, list Porta fidei

W Roku Wiary na Służewiepobierz plakat promujący spotkania


15.15 do nieba - niedzielna szkółka dla dorosłych
Wokół poszczególnych zagadnień naszej wiary

27.01.2013 ks. Adam Boniecki MIC
Co to znaczy wierzyć? Wiara a niewiara, wiara a ateizm, wiara a obojętność
nagranie mp3
24.02.2013 o. Janusz Pyda OP
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego
nagranie mp3
prezentacja
10.03.2013 o. dr Mateusz Przanowski OP
Wierzę w Jezusa Chrystusa, który umarł, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił do nieba
nagranie mp3
14.04.2013 o. dr Damian Mrugalski OP
Wierzę w Jezusa - w pełni Boga, w pełni człowieka
nagranie mp3
prezentacja
12.05.2013 o. dr Michał Mrozek OP
Grzech pierworodny - temat wciąż aktualny?
nagranie mp3
prezentacja
27.10.2013 o. Wojciech Jędrzejewski OP
Wiara a uczucia
nagranie mp3
10.11.2013 o. prof. Jacek Salij OP
Wierzę w święty Kościół powszechny
nagranie mp3


Wszystkie spotkania odbywają się w niedziele o godz. 15.15 w auli o. Jacka Woronieckiego w budynku klasztoru, ul. Dominikańska 2, Warszawa-Służew


Niezawodna busola
Wieczory z Soborem Watykańskim II

20.12.2013 o. Aleksander Hauke-Ligowski OP, o. Józef Puciłowski
prowadzenie - o. Roman Bielecki OP
Sobór - nasza młodość
nagranie mp3
19.02.2013 o. dr Maciej Zięba OP
Sobór Watykański II: źródło odnowy czy początek kryzysu?
nagranie mp3
12.03.2013 o. dr Józef Puciłowski OP
Jan XXIII i Paweł VI - papieże Soboru
nagranie mp3
23.04.2012 ks. dr Robert Skrzypczak
Karol Wojtyła - ojciec Soboru
Wcielanie Soboru w życie: za nami czy przed nami?
nagranie mp3


Wszystkie spotkania odbywają się we wtorki o godz. 19.00 w auli o. Jacka Woronieckiego w budynku klasztoru, ul. Dominikańska 2, Warszawa-Służew