Rodzice dziecka utraconego

Spotkania

Spotkania grupy wsparcia - od listopada do czerwca. Rozpoczynają się wspólnie przygotowaną Mszą świętą za zmarłe dzieci i ich rodziców, celebrowaną w kaplicy Przemienienia Pańskiego w budynku duszpasterskim przy naszym kościele (II piętro). Po Mszy - spotkanie w pomieszczeniu przy kaplicy, polegające na dzieleniu się doświadczeniami rodziców po stracie, znajdujących się na różnych etapach żałoby i w różnej sytuacji życiowej. Charakter spotkania w dużej mierze zależy od uczestników. Na te spotkania są zaproszone też osoby niewierzące lub przeżywające kryzys wiary.

o. Dominik Zarychta OP

Duchową opiekę nad spotkaniami sprawuje o. Dominik Zarychta OP. Organizacją spotkań zajmują się osoby świeckie. Kontakt i wszelkie informacje można uzyskać pod adresem [email protected]
Cel

Chcemy, aby spotkania stały się azylem dla rodziców po stracie dziecka. By tacy rodzice mogli w nich podzielić się swoim bólem, tęsknotą i drobnymi radościami, by mogli opowiedzieć o przeżywaniu żałoby i o swoim dziecku. Aby zobaczyli, że nie są sami, by zniknęło "nieznośne poczucie wyjątkowości", którego mogą doświadczać w swoim środowisku.
Strata dziecka to niewyobrażalna tragedia, wielka rana, którą uleczyć może tylko Pan Bóg i Jego miłość. Dlatego po przebytej traumie, w procesie odnowy życia i nadania mu nowej jakości, niezbędna jest troska osób duchownych i modlitwa.


Dla kogo?
Spotkania skupiają rodziców dzieci, które zmarły z różnych powodów i w każdym okresie życia. Dzieci, które zginęły w wypadkach komunikacyjnych, wskutek innych nagłych tragedii, zmarły z powodu nieuleczalnych chorób i takie, które same pomogły sobie w odejściu z tego świata. Dzieci utracone w wyniku poronienia, w trakcie porodu i tuż po nim. Kilkumiesięczne, kilkuletnie, kilkunastoletnie i takie, które były już dorosłe.Terminy spotkań

Od listopada do czerwca - w drugi piątek miesiąca

Monitorujemy na bieżąco sytuację epidemiczną; jeśli spotkania zostaną zawieszone, poinformujemy o tym na tej stronie.

wyjątkowo: 15 października 2021 (uwaga, o godz. 19.30)
12 listopada 2021
10 grudnia 2021
14 stycznia 2022
11 lutego 2022
11 marca 2022
8 kwietnia 2022
13 maja 2022
10 czerwca 2022