Sakramenty

Chrzest

Chrzest dzieci

Nowy brat w wierze / fot. D. Wojtczak

fot. D. Wojtczak - www.danielwojtczak.pl

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice podczas wizyty w kancelarii parafialnej. Nie przyjmujemy takich zgłoszeń drogą telefoniczną i mailową. Najpóźniej na dwa tygodnie przed ustalonym wcześniej terminem chrztu należy przedstawić:

 • skrócony akt urodzenia dziecka z USC
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców
 • dane chrzestnych (imiona - dwa, jeśli są - i nazwiska, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania) oraz zaświadczenie od ich proboszcza, zezwalające im na pełnienie funkcji rodziców chrzestnych
 • w przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od własnego proboszcza

Chrzestnymi mogą być wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 lat i przyjęli bierzmowanie. Chrzestni spoza naszej parafii powinni przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza.

Aby zachować modlitewny charakter liturgii Mszy i chrztu, podczas liturgii zdjęcia wykonuje jedynie upoważniony przez nas fotograf, z którym współpracujemy. Informacje o jego ofercie - w naszej kancelarii parafialnej przy okazji zgłoszenia dziecka do chrztu.

Terminy chrztów w naszej parafii:

     sobota, 29 stycznia, Msza o godz. 12.00

     sobota, 12 lutego, Msza o godz. 12.00
     sobota, 26 lutego, Msza o godz. 12.00

     sobota, 12 marca, Msza o godz. 12.00
     sobota, 26 marca, Msza o godz. 12.00

Liczba miejsc w poszczególnych terminach jest ograniczona. Kolejne terminy będziemy publikować stopniowo, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce.

Chrzest dorosłych

Chrzest dorosłych - 19 kwietnia 2014 / fot. S. Skrzeczyński

 • przygotowanie rozpoczyna się w drugiej połowie września 2021
 • zgłoszenia - w kancelarii parafialnej
 • w ramach katechumenatu odbywa się również przygotowanie dorosłych do I Komunii


Więcej informacji - kliknij tutaj.

[Początek strony]


I Komunia Święta dzieci

Przygotowania do I Komunii Świętej

I Komunia świętych - 14 maja 2011 / fot. J. Berchali

 • pierwsze, obowiązkowe spotkanie rodziców: w piątek, 24 września 2021 r., o godz. 19.00 w auli o. Jacka Woronieckiego (ze względów epidemicznych prosimy o obecność tylko jednego z rodziców)
 • termin I Komunii świętej: jedna z sobót w maju 2022 r.
 • terminy kolejnych spotkań dzieci i rodziców podają katecheci w szkole, więcej informacji pod adresem [email protected]

[Początek strony]


Bierzmowanie

Bierzmowanie młodzieży

Bierzmowanie młodzieży - 11 czerwca 2011 / fot. P. Barczuk

Przygotowanie młodzieży do bierzmowania w Archidiecezji Warszawskiej trwa dwa lata.

Zapraszamy na pierwszy rok dwuletniego kursu przygotowującego do bierzmowania. W roku 2021/2022 spotkania te będą odbywać się raz w miesiącu, w niedzielę po południu. W kolejnym roku (2022/2023) spotkania będą odbywać się raz w tygodniu.

Zgłoszenia przyjmujemy od uczniów:
- klas ósmych szkół podstawowych
- klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Zapisy przyjmowane były do 30 września 2021 r. Kolejny nabór - we wrześniu 2022 r.

Bierzmowanie dorosłych

Bierzmowanie dorosłych - 11 grudnia 2011 / fot. M. Kopczyńska

 • kolejna edycja przygotowań dla osób dorosłych rozpocznie się na wiosnę 2022 r.

[Początek strony]


Małżeństwo


Sakrament małżeństwa

Zobacz informacje w dziale: Przygotowanie do małżeństwa

Informacje dotyczące formalności i dokumentów - na stronie Ślub w naszym kościele oraz pod adresem [email protected]

[Początek strony]Sakrament chorych

Odwiedziny i sakrament chorych

Sakrament chorych

Zgłoszonych chorych staramy się odwiedzić na początku każdego miesiąca; przed odwiedzinami ojcowie ustalają telefonicznie termin wizyty.

Zgłoszenia chorych przyjmujemy telefonicznie na furcie klasztornej (22 543 99 00), telefonicznie lub osobiście w kancelarii parafialnej (22 543 99 10) lub mailowo pod adresem [email protected]

[Początek strony]
Pogrzeb

Pogrzeb katolicki

Groby na cmentarzu

Sprawy związane z pogrzebem są załatwiane w kancelarii parafialnej w miarę możliwości o każdej porze dnia (także poza godzinami dyżurów).

Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić akt zgonu z USC. W przypadku, gdy zmarły nie należał do naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie proboszcza parafii, w której zamieszkiwał zmarły. Prosimy także o dostarczenie zaświadczenia o sakramentach, które przyjmował zmarły przed śmiercią (jeśli taka sytuacja miała miejsce, np. w szpitalu czy hospicjum).
Prosimy o pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (tzn. z przyjęciem Komunii św. i poprzedzone - jeśli jest taka potrzeba - spowiedzią).

Podczas Mszy św. pogrzebowej jest możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.

Sprawy związane z pochówkiem na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej należy załatwiać w zarządzie cmentarza przy parafii św. Katarzyny - tutaj więcej informacji.


[Początek strony]