Sanktuarium Królowej Różańca Świętego

OBRAZ MATKI BOŻEJ

Królowej Różańca Świętego

poczytaj więcej o historii Obrazu

This text will be replaced by the flash music player.
homilia J.E. arcybiskupa Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego
podczas 80. rocznicy koronacji obrazu
3 października 2009 r.

Pochodzi ze szkoły włoskiej, z przełomu XVI-XVII wieku. Przedstawia Maryję jako Niepokalaną i królującą z berłem w ręku. Twarz Bogarodzicy cała żyje w czarnych oczach, które zachęcają modlących się do ufności. Dzieciątko, z którego emanuje Boża dobroć, spoczywa na lewej ręce Matki, prawą rączką błogosławi a w lewej trzyma cały świat.

Obraz M.B. ZolkiewskiejDzieje Ikony związane są z Żółkwią, położoną niedaleko Lwowa, i z jej założycielem hetmanem Stanisławem Żółkiewskim oraz Dominikanami, którym wnuczka hetmana i matka króla Jana III, Teofila z Daniłowiczów Sobieska, w latach 1653-1655 ufundowała i zbudowała klasztor oraz kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. Uczyniła to dla uczczenia swego ukochanego syna Marka, zamordowanego przez Tatarów po bitwie pod Batohem w 1652 roku. Tam też znalazł godne miejsce wizerunek Maryi królującej i Wniebowziętej, i przez wieki odbierał cześć ze strony zakonników i miejscowego ludu; modlili się przed nim również Żółkiewscy, Daniłowiczowie, Sobiescy, Radziwiłłowie. Obraz stał się "królewską pociechą" dla króla Jana Kazimierza, wielkiego czciciela Maryi, któremu towarzyszył podczas potopu szwedzkiego aż do abdykacji w 1668 roku. Wizerunek Królowej Różańcowej, tak jak miasto i kościół Dominikanów, był świadkiem pożarów, rozbiorów, wojen i kolejnych okupacji.
W 1945 roku Dominikanie musieli opuścić Żółkiew i zabrali ze sobą na tułaczkę Obraz, który przechowywali kolejno w Borku Starym koło Rzeszowa i w klasztorze krakowskim, aż znalazł schronienie w kaplicy dominikańskiego klasztoru św. Józefa w Warszawie na Służewie, a w 1994 w nowo wybudowanym kościele pod wezwaniem św. Dominika.

Papieskiej koronacji słynącego łaskami Obrazu (koronami wykonanymi na wzór królewskiej korony Wazów) dokonał 6 października 1929 roku arcybiskup Bolesław Twardowski, metropolita lwowski. Podczas wojny korony zaginęły. Nowe korony nałożył 9 września 1965 roku kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, a jego następca, kardynał Józef Glemp, 1 stycznia 1997 roku, poświęcił nowe korony, będące replikami pierwszych koron z 1929 roku.

Różańcowa Pani Żółkiewska otoczona jest wielką czcią nie tylko ze strony parafian, ale również mieszkańców Stolicy i wiernych z różnych stron Polski, wśród których liczną grupę stanowią byli żółkiewianie. Rozpoczął się nowy rozdział w dziejach łaski Bożej, wypraszanej ludziom przez Królową Różańca Świętego. Świadczą o tym stale przybywające wota i liczni czciciele Maryi, coraz częściej pielgrzymujący do tego sanktuarium.

Marcin Babraj OP
Modlitwa do Niepokalanej Królowej Różańca Świętego

This text will be replaced by the flash music player.
abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski
podczas 80. rocznicy koronacji obrazu
3 października 2009 r.

Matko Boża, Niepokalana Królowo Różańca Świętego!
Dziękujemy Ci za całe wieki obecności w znaku Cudownego Obrazu.
Idziesz z nami przez dzieje - tak w dniach "potęgi i chwały",
jak i w czasach nieszczęść - ze swą pomocą i pociechą.
Patronko młodości króla Jana Sobieskiego!
naucz nas, że największą wartością i siłą jest wiara.
Spraw, by i w naszym życiu Bóg zawsze zwyciężał.
Pociecho królewska Jana Kazimierza!
Broń nas przed wciąż nowym zalewem "potopu" zła.
Panno Różańcowa - ratuj nas liną ratunkową różańca!
Dziewico obleczona w słońce - oblecz nasze serca
w Słońce sprawiedliwości - Chrystusa.
Broń nas od nienawiści, przemocy i wyzysku.
Matko Pięknej Miłości - spraw, abyśmy się społecznie miłowali.
Niepokalana, z księżycem pod stopami -
Ty depczesz głowę węża starodawnego, oskarżyciela człowieka.
Cudowna, łaskami słynąca - wiele razy Twój obraz płonął,
Ty jednak cudem ocalałaś.
Broń nas od ognia piekielnego, serca przepasz mocą,
naucz szacunku i czci dla ludzkiego ciała.
Obecna w znaku tego Obrazu - spraw, byśmy się stawali
coraz bardziej na obraz i podobieństwo Boga.
Matko ocalona z wojennej zawieruchy - dziękujemy Ci,
że zechciałaś zostać z nami na Służewie.
Jak Jan - spod krzyża weźmiemy Cię do siebie,
do naszej trudnej codzienności.
Bądź we wszystkich, bez wyjątku, sprawach naszego życia.
Pani z berłem w dłoni i w koronie -
mówisz nam, że służyć - to znaczy królować.
Królowo świata i Polski Królowo!
Panuj w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Matko Boża Hetmańska - módl się za nami!
Matko Boża Królewska - módl się za nami!
Matko Boża Służewska - módl się za nami!

Matko wielkiego zawierzenia - oddajemy Ci się bez zastrzeżeń.
Matko Boża! Bądź z nami w każdej chwili naszego życia,
a zwłaszcza w godzinie śmierci naszej. Amen.

Kaplica MB w kosciele sw. Dominika na Sluzewie
[Początek strony]