Misje Święte 2009

banner

Program

26.09.2009
sobota
19.30
Rozpoczęcie Misji

Msza, Różaniec, Apel Maryjny
27.09.2009
niedziela
wszystkie Msze z homilią
Przyobleczeni Mocą

Nagranie konferencji mp3

"Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie" 1Tm 1:12
Po Mszy o godz. 11 błogosławieństwo dzieci.
  15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornego nabożeństwa.
28.09.2009
poniedziałek
8.00, 12.00, 18.00
Moc w słabości

Nagranie konferencji mp3

"Lecz Pan mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa." 2Kor 12:9
  15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornego nabożeństwa.
  19.30
O poczuciu wartości po Bożemu

Nagranie konferencji mp3

"Nabrałeś wartości w moich oczach"

Po Mszy spotkanie z pytaniami na powyższy temat, a po nim Kompleta (modlitwa Kościoła na zakończenie dnia).
29.09.2009
wtorek
8.00, 12.00, 18.00
Moc jedności

Nagranie konferencji mp3

"Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tymi, którzy wierzą w imię Jego"  J 1:12
  15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornego nabożeństwa.
  19.30
O małżeństwie po Bożemu

Nagranie konferencji mp3

"Aby dwoje chciało naraz"

Po Mszy spotkanie z pytaniami na powyższy temat, a po nim Kompleta (modlitwa Kościoła na zakończenie dnia).
30.09.2009
środa
8.00, 12.00, 18.00
Moc przebaczenia

Nagranie konferencji mp3

"A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie." Rz 11:23
  15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornego nabożeństwa.
  19.30
O samotności po Bożemu

Nagranie konferencji mp3

"Gdy wybrała mnie samotność"

Po Mszy spotkanie z pytaniami na powyższy temat, a po nim Kompleta (modlitwa Kościoła na zakończenie dnia).
01.10.2009
czwartek
8.00, 12.00, 18.00
Moc sakramentów

Nagranie konferencji mp3

"A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich." Lk 6:19
  15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornego nabożeństwa.
  19.30
Msza i modlitwa uwielbienia

Nagranie konferencji mp3
02.10.2009
piątek
8.00, 12.00
Moc krzyża

Nagranie konferencji mp3

"A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje." 1P 5:10
  15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornego nabożeństwa.
  18.00 Msza z udziałem chorych
  19.30
O wychowaniu po Bożemu

Nagranie konferencji mp3

"Spotkać się z dzieckiem"

Po Mszy spotkanie z pytaniami na powyższy temat, a po nim Kompleta (modlitwa Kościoła na zakończenie dnia).
   
Przez cały dzień możliwość skorzystania ze spowiedzi (7.00-21.00)
03.10.2009
sobota
8.00, 18.00, 19.30
Moc modlitwy

Nagranie konferencji mp3

"Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego." Jk 5:16
  12.00
Uroczysta Msza św.

z okazji jubileuszu 80-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Różańcowej.
Przewodniczy Ks. Abp. Kazimierz Nycz
Homilia mp3

  15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornego nabożeństwa.
  20.30
Czuwanie z Maryją
w intencji rodzin i poszanowania życia.
Godzina czytań, Adoracja, Różaniec, Akatyst.
04.10.2009
niedziela
wszystkie Msze
Moc Maryi. Zakończenie.

Nagranie konferencji mp3

"Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym." Łk 1:35
Na każdej Mszy odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i przysięgi małżeńskiej.
  15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornego nabożeństwa.
    Po Mszy o godz. 12.30 poświęcenie tablicy upamiętniającej Misje św. i Jubileusz 80-lecia Koronacji.