Duszpasterstwo służby liturgicznej

Duszpasterstwo przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży. Najwcześniej kandydatem na ministranta bądź kandydatką na bielankę może zostać dziecko rozpoczynające naukę w III klasie szkoły podstawowej.

Formacja ministranta przebiega w kilku etapach. Najpierw odbywa się roczny etap kandydatury, po nim następuje 3-letni okres posługi przy ołtarzu - w komży (Ministrant Młodszy), następnie przynajmniej 2-letni okres służby w albie (Ministrant Starszy), na końcu formacji ministrant pełni wybraną funkcję: jako lektor, akolita lub psałterzysta.

Formacja bielanki również rozpoczyna się od rocznej kandydatury. Następnie może zostać Bielanką Młodszą przechodząc 3-letnią formację liturgiczno-biblijną, następnie może zostać Bielanką Starszą i posługiwać w liturgii słowa.

Cotygodniowe zbiórki odbywają się w soboty:
- dla kandydatów o godz. 10:30,
- dla kandydatek o godz. 10:00.

Duszpasterzem ministrantów jest o. Dariusz Czajkowski OP (wyślij email).
Duszpasterzem bielanek jest o. Mariusz Kulig OP (wyślij email).


Młodzież licealna może włączyć się w służbę liturgiczną poprzez Duszpasterstwo Młodzieży Rejs, a studenci - poprzez Duszpasterstwo Akademickie Studnia.