Aktualne numery telefonów

Na bieżąco

Wesprzyj budowę naszego kościoła

dziękujemy za wszystkie wpłaty

Nasz budynek kościelny nadal jest miejscem, które wymaga dużych inwestycji remontowo-budowlanych. Nie wszystkie przestrzenie są już wykończone i oddane do użytku, wciąż pracujemy m.in. nad pomieszczeniami duszpasterskimi. Obecnie gromadzimy środki m.in. na pokrycie kosztów zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku duszpasterskiego.

Prosimy o wsparcie tych prac modlitwą oraz poprzez wpłatę na konto naszego klasztoru:

Klasztor Zakonu Kaznodziejskiego
ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa

Wpłaty w złotówkach:

Volkswagen Bank
15 2130 0004 2001 0419 4064 0001

Wpłaty w walutach obcych:

Pekao SA
20 1240 1109 1111 0000 0515 6744

tytułem: na prace remontowo-budowlane

Bardzo dziękujemy za wszelką życzliwość. Za naszych dobroczyńców modlimy się codziennie w naszym klasztorze oraz w każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy o godz. 9.30, sprawowanej w naszym kościele.

Wesprzyj dalsze prace budowlane

pokaż wszystkie aktualności


[Początek strony]