Apostolat Dzieci

Apostolat Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia

Propozycja dla dzieci

Matka Boża Fatimska
Pierwszą dziecięcą Kapliczkę Matki Bożej przyjęliśmy z rąk Heroldów Ewangelii w maju 2009 roku, goszczących wówczas w naszej parafii św. Dominika na Służewie. Dzieło to jest skierowane do dzieci w wieku szkolnym. Wizyta Matki Bożej w znaku Kapliczki, raz w miesiącu, może być dla najmłodszych czasem szczególnego spotkania z Maryją i Jezusem. Dzieci ustawiają Kapliczkę na honorowym miejscu i okazują swoje zaangażowanie, np.: poprzez ustawienie kwiatów lub świeczki. Matka Boża pragnie łączyć na wspólnej modlitwie dzieci, ich przyjaciół, kolegów, sąsiadów, a przede wszystkim całą rodzinę.

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże" (Łk 18, 16)


[Początek strony]


Słowo do Rodziców

Biegające dzieciObecnie tworzona jest pierwsza grupa dla dzieci w parafii św. Dominika. Zachęcamy Was, Rodziców, do otwartości na to dzieło, które może wnieść wiele dobrego w wychowanie Waszych dzieci i budowanie ich wiary. Uczestniczenie w Apostolacie nie jest także absorbujące, wystarczy tylko raz w miesiącu odebrać wraz z Waszą pociechą Kapliczkę z innego domu (o ile dziecko nie może zrobić tego samo). Comiesięczne uklęknięcie przy Matce Bożej może być okazją, aby uczyć swoje dzieci modlitwy, odpowiedzialności i obowiązkowości. Wasz przykład, drodzy Rodzice, pomoże dzieciom budować ich osobistą relację z Bogiem i wzrastać w samodzielnej modlitwie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY Was i Wasze Dzieci, aby przyjąć Kapliczkę do waszych Domów choć jeden raz. To jest zadanie dla Dzieci, ale musi być wsparte Waszą akceptacją i łagodną zachętą. Maryja jest dobrą i troskliwą Matką i pragnie przyjść do każdego z nas!


[Początek strony]


Apostolat Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia

Kapliczka Matki BożejApostolat Jest dziełem skierowanym do osób świeckich. Istnieje Apostolat Maryi dla dorosłych (Apostolat Dorosłych) oraz Apostolat Maryi dla dzieci (Apostolat Dzieci). Polega on na przyjmowaniu raz w miesiącu (zawsze w tym samym ustalonym dniu) Kapliczki z wizerunkiem Matki Bożej z Fatimy. Jest to ogromny dar: Maryja przychodzi, aby prosić o szczególne łaski dla nas oraz zaprasza nas do budowania własnej wiary i jedności w rodzinach. Kapliczka peregrynuje w obrębie grupy 31 osób (rodzin/dzieci).
Podczas przyjmowania Matki Bożej w znaku Kapliczki, szczególnie ważne jest, aby podjąć modlitwę różańcową. Odmawia się ją w intencji Ojca Świętego, ojczyzny, dobrych owoców Apostolatu oraz z prośbą o opiekę Maryi nad wszystkimi członkami grupy.
Polska przyjęła Apostolat w 2007 roku, jako 50. kraj na świecie. Jego rozwojem w parafii opiekują się świeccy koordynatorzy. Obecnie na terenie Polski istnieje 16 grup Apostolatu Dorosłych.


[Początek strony]


Heroldowie Ewangelii

Br. Antonio i br. Cezar, heroldowie Ewangelii, z figurą Pani FatimskiejInicjatorami i opiekunami Apostolatu Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia są Heroldowie Ewangelii - Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiernych, wywodzące się z Brazylii. Prawo papieskie uzyskało 22 lutego 2001 roku, z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II.
Stowarzyszenie obejmuje celibatariuszy: księży, braci i siostry oraz zrzesza osoby świeckie. Prowadzi szkoły dla dzieci i młodzieży. Powstanie Heroldów Ewangelii było odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II, aby "wierni świeccy odważnie podejmowali drogę nowej ewangelizacji". Duchowość Heroldów Ewangelii opiera się na trzech filarach: Eucharystii, Matce Najświętszej i Ojcu Świętym. Ich misją jest ożywianie wiary i pobożności wśród osób świeckich. Pragną szerzyć nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, przybliżając wiernym Tą, która oręduje za nami i przychodzi do nas niosąc w swym sercu Jezusa Zbawiciela.


[Początek strony]


Kontakt

KOORDYNATOR Apostolatu Dzieci:
Grzegorz Woźniak, tel.: 509 086 830
apostolatdzieci [malpka] gmail.com

Jestem otwarty na Wasze pytania! Serdecznie zapraszam!GŁÓWNY KOORDYNATOR Apostolatu Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia (Apostolat Dorosłych):
Kazimierz Woźniak
smakolyk1 [malpka] interia.plHeroldowie Ewangelii:
www.araldi.org
www.heralds.ca
[email protected]
[email protected]