Jubileusz 800-lecia istnienia naszego Zakonu

Wprowadzenie relikwii bł. Fra Angelico - czwartek, 18 lutego 2016

Bł. Fra Angelico: Zwiastowanie
Jeden z najbardziej znanych fresków bł. Fra Angelico - Zwiastowanie

Obejrzyj zdjęcia /// Zajrzyj do GN

Co roku 18 lutego w dominikańskim kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie bł. Jana z Fiesole, dominikanina, znanego powszechnie jako Fra Angelico - malarza żyjącego w pierwszej połowie XV w. W swoich dziełach Fra Angelico malarskich przekazywał braciom i wiernym Boże tajemnice, które kontemplował na modlitwie i w czasie studium świętej prawdy. W Fiesole w latach 1425-1438 ozdobił wiele ołtarzy swoimi obrazami, a we Florencji, na prośbę św. Antonina, przeora tamtejszego konwentu św. Marka, swoimi freskami przyozdobił krużganek, kapitularz, cele i korytarze. Wezwany do Rzymu przez papieża Eugeniusza IV, wymalował dwie kaplice w bazylice św. Piotra i w Pałacu Watykańskim. Na polecenie papieża Mikołaja V przyozdobił jego prywatną kaplicę i prywatny apartament (1445-1449). Pracował także w Kortonie, w konwencie św. Dominika (1438 r.) i w katedrze w Orvieto (1447 r.). Był człowiekiem prostym i uczciwym, ubogim i pokornym. Także jego malarstwo jest pełne kontemplacji Bożego piękna, a zarazem proste.

W tradycji dominikańskiej freski Fra Angelico nazywane są homiliami. Zmarł w Rzymie 18 lutego 1455 r. Jego grób znajduje się w konwencie Santa Maria sopra Minerva. Chociaż jego kult rozpoczął się wkrótce po jego śmierci, a jeszcze za życia nazywano go powszechnie błogosławionym, jego formalnej beatyfikacji dokonał dopiero św. Jan Paweł II, wynosząc go na ołtarze 3 października 1982 r. i ogłaszając go jednocześnie patronem artystów. Papież pisał, że obrazy Fra Angelico są "wymownym przykładem kontemplacji estetycznej, która prowadzi na wyżyny wiary".

Z okazji Jubileuszu 800-lecia istnienia Zakonu Dominikańskiego w listopadzie 2015 r. kilkunastu Braci z naszego klasztoru wybrało się z krótką pielgrzymką do Włoch, by sprowadzić do naszego kościoła relikwie św. ojca Dominika, które od 22 grudnia 2015 r. znajdują się w poświęconej naszemu założycielowi kaplicy, a także by przywieźć relikwie bł. Fra Angelico.

We wspomnienie bł. Fra Angelico - w czwartek, 18 lutego 2016 r. - jego relikwie do naszego kościoła podczas Mszy św. konwentualnej o godz. 18.00 wprowadził J.E. ks. bp Michał Janocha, biskup pomocniczy warszawski, historyk i znawca sztuki. Jedną z intencji Mszy była modlitwa przez wstawiennictwo błogosławionego dominikanina za wszystkich artystów, twórców kultury i historyków sztuki, aby umieli przez swoje dzieła wskazywać na Boga, Źródło wszelkiego piękna.

Relikwiarz został zamontowany jako element specjalnie stworzonej z tej okazji ikony przedstawiającej bł. Fra Angelico autorstwa ikonopisarzy: Mateusza i Teodory. Po zakończeniu Mszy św. wierni zgromadzeni w kościele mogli oddać cześć relikwiom i powierzyć Bratu Anielskiemu swoje modlitewne intencje. Na co dzień relikwie bł. Fra Angelico będą znajdować się w pracowni Studium Chrześcijańskiego Wschodu, mieszczącej się w sali nr 3 na krużgankach naszego kościoła.

Relikwiarz bł. Fra Angelico / fot. Joanna Jureczko-Wilk, Foto Gość
fot. Joanna Jureczko-Wilk / Foto Gość

Po wspólnej modlitwie odbył się wernisaż wystawy "Obraz i ikona". Prezentowane podczas wystawy ikony powstały podczas wakacyjnego pleneru w Broniszewicach, gdzie siostry dominikanki prowadzą dom opieki, w którym zajmują się chłopcami niepełnosprawnymi. Ikony te można było kupić, gdyż malowane były z myślą o wsparciu domu opieki prowadzonego przez dominikanki. Na wystawie znalazły się także obrazy autorstwa Michała Nowaka, artysty z Krakowa, mieszkającego obecnie w stolicy i tworzącego piękne pejzaże warszawskie.

Po wernisażu odbyła się także rozmowa na temat obrazu, ikony i duchowości towarzyszącej sztuce. Wzięli w niej udział: ks. bp Michał Janocha, ks. Grzegorza Michalczyka, duszpasterz środowisk twórczych, dr Irina Tatarova, architekt Stanisław Niemczyk (projektant m.in. wnętrz naszego kościoła) i Mateusz Środoń, malarz i ikonopisarz.

Osoby zainteresowane postacią i dziełem bł. Fra Angelico zapraszamy w dniach 11-14 kwietnia na jubileuszowe rekolekcje, które w naszym kościele wygłosi o. Dariusz Czajkowski OP, historyk sztuki, zaangażowany w działalność Studium Chrześcijańskiego Wschodu, które działa od wielu lat przy naszym klasztorze.[Początek strony]