Grupa modlitewna «U Dominika»

Spotykamy się – od września 2015 roku,
we wtorki, o godz. 19.15, w sali 8 w krużgankach kościoła

Uwaga: Aktualnie wtorkowe spotkania są zawieszone!

Obecnie we wtorki uczestniczymy:
- w adoracji Najśw. Sakramentu, w milczeniu, w kościele, w godz. 18.45-19.30.
- w Ofierze Mszy świętej, przed albo po Adoracji, czyli o 18.00 lub o godz. 19.30.

W poniedziałki staramy się uczestniczyć:
- w modlitwie wieczornej, czyli Nieszporach, w kaplicy Matki Bożej, o godz. 18.45.

Cel spotkań:

- podtrzymywanie i umacnianie swojej wiary
- poznawanie Boga i przyjmowanie Jego miłości
- praktyczna nauka modlitwy wspólnej i wielbienia Boga
- budowanie, ważnych dla wiary, osobowych relacji
- odkrywanie i posługa charyzmatami

Elementy spotkania:

- słuchanie słowa Bożego i dzielenie się nim
- modlitwa uwielbienia, dziękczynienia i prośby
- modlitwa śpiewem, opartym na słowach Biblii
- adoracja Najśw. Sakramentu i świętowanie
- realizowanie programu formacyjnego

Miesięczny plan spotkań:
1. wtorek: uwielbienie, katecheza i grupki dzielenia
2. wtorek: adoracja, uwielbienie, modlitwa wstawiennicza
3. wtorek: uwielbienie, katecheza i grupki dzielenia
4. wtorek: Msza święta i świętowanie - agapa

Formacja duchowa we współpracy z zespołem Mocni w Duchu

Patron Grupy: św. Dominik Guzman
Duszpasterz Grupy: o. Stanisław Górski OP

Świadectwa (o budowaniu szczęśliwego domu):
- młodej matki - kliknij tutaj
- młodej żony i matki - kliknij tutaj