Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy

Dla kogo?

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy są propozycją dla Ciebie, jeśli:
- w swoim sercu przeżywasz tęsknotę za Bogiem
- wydaje Ci się, że Go nie znasz lub znasz za mało
- straciłeś sens swojego życia lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.


Jak przebiegają te rekolekcje?

Całość rekolekcji stanowi zamknięty cykl 11 spotkań w kolejnych tygodniach. Uczestnictwo w rekolekcjach zakłada udział we wszystkich spotkaniach.

W trakcie każdego spotkania jest czas na wspólną modlitwę, katechezę i pracę w małych grupach. Spotkanie trwa ok. 2 godzin.

W czasie rekolekcji głosimy Boga Ojca, który kocha, Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał - dla zbawienia każdego człowieka - i Ducha Świętego, który uświęca i daje moc do szczęśliwego życia zgodnego z wolą Boga.Organizatorzy

Rekolekcje organizuje wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Droga". Osobą odpowiedzialną za rekolekcje jest pani Agnieszka Wędrychowska (z Centrum Formacji Wieczernik w Magdalence). Opiekunem rekolekcji jest o. Rafał Skrobacz OP.


Rozpoczęcie

Pierwsze spotkanie rekolekcyjne - w poniedziałek, 9 kwietnia 2018, o godz. 19.00 w dolnym kościele. Kolejne spotkania co tydzień w poniedziałki w godz. 19.00-21.00 do 25 czerwca 2018 włącznie (z przerwą 30 kwietnia - tzw. "długi weekend").Możliwość zapisu

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.