Sakramenty

Chrzest

Chrzest dzieci

Nowy brat w wierze / fot. D. Wojtczak

fot. D. Wojtczak - www.danielwojtczak.pl

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice. Należy przedstawić:

 • skrócony akt urodzenia z USC
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców
 • dane chrzestnych z dokładnym adresem zamieszkania i datą urodzenia oraz zaświadczenie od proboszcza zezwalające na pełnienie funkcji rodziców chrzestnych
 • w przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od własnego proboszcza

Chrzestnymi mogą być wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy. Chrzestni spoza naszej parafii winni przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza.

Terminy chrztów w naszej parafii:

     sobota, 20 stycznia 2018, podczas Mszy o godz. 12.00
niedziela, 4 lutego 2018, podczas Mszy o godz. 12.30
     sobota, 24 lutego 2018, podczas Mszy o godz. 12.00
niedziela, 4 marca 2018, podczas Mszy o godz. 12.30
     sobota, 17 marca 2018, podczas Mszy o godz. 12.00
niedziela, 1 kwietnia 2018, podczas Mszy o godz. 12.30
     sobota, 14 kwietnia 2018, podczas Mszy o godz. 12.00
     sobota, 28 kwietnia 2018, podczas Mszy o godz. 12.00

Liczba miejsc w poszczególnych terminach ograniczona.

Terminy katechez dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dzieci:

środa, 17 stycznia 2018, godz. 18.30
środa, 31 stycznia 2018, godz. 18.30
środa, 21 lutego 2018, godz. 18.30
środa, 28 lutego 2018, godz. 18.30
środa, 14 marca 2018, godz. 18.30
środa, 28 marca 2018, godz. 18.30
środa, 11 kwietnia 2018, godz. 18.30
środa, 25 kwietnia 2018, godz. 18.30

Chrzest dorosłych

Chrzest dorosłych - 19 kwietnia 2014 / fot. S. Skrzeczyński

Przygotowanie: o. Stanisław Górski OP (22 543 99 13)

 • przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu
 • zgłoszenia - bezpośrednio u o. Stanisława Górskiego OP (22 543 99 13)
 • w ramach grupy katechumenatu odbywa się również przygotowanie dorosłych do I Komunii


Więcej informacji - kliknij tutaj.

[Początek strony]


I Komunia Święta dzieci

Przygotowania do I Komunii Świętej

I Komunia świętych - 14 maja 2011 / fot. J. Berchali

 • pierwsze spotkanie rodziców: 22 września 2017 r. o godz. 19.00
 • terminy kolejnych spotkań dzieci i rodziców podają katecheci w szkole, więcej informacji pod adresem [email protected]

[Początek strony]


Bierzmowanie

Bierzmowanie młodzieży

Bierzmowanie młodzieży - 11 czerwca 2011 / fot. P. Barczuk

Bierzmowanie odbywa się w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Katecheza przy parafii trwa obecnie jeden rok.

 • zapisy zakończone
 • informacje dla uczestników przygotowania znajdują się tutaj
 • przygotowanie w roku 2017/2018 rozpoczęło się w październiku 2017 r.
 • bierzmowanie planowane jest na maj 2018 r.

Bierzmowanie dorosłych

Bierzmowanie dorosłych - 11 grudnia 2011 / fot. M. Kopczyńska

 • kolejna edycja przygotowań dla osób dorosłych rozpocznie się w połowie marca 2018 r.
 • zapisy (wyłącznie internetowe za pośrednictwem specjalnego formularza) - od 18 lutego 2018 r.
 • w przygotowaniu mogą uczestniczyć osoby spoza naszej parafii
 • liczba uczestników jest ograniczona
 • jednym z warunków ukończenia przygotowania jest obecność na wszystkich spotkaniach raz w tygodniu (w środę wieczorem) oraz dostarczenie wymaganych dokumentów na pierwszym spotkaniu (szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia internetowego)
 • bierzmowanie planowane jest 21 maja 2018 r.

[Początek strony]


Małżeństwo


Sakrament małżeństwa

Zobacz informacje w dziale: Przygotowanie do małżeństwa

Terminy kursów dla narzeczonych i Wieczorów dla zakochanych znajdziesz tutaj.

Informacje dotyczące formalności i dokumentów - pod adresem [email protected]

[Początek strony]Sakrament chorych

Odwiedziny i sakrament chorych

Sakrament chorych

Zgłoszonych chorych staramy się odwiedzić na początku każdego miesiąca; przed odwiedzinami ojcowie ustalają telefonicznie termin wizyty.

Zgłoszenia chorych przyjmujemy telefonicznie na furcie klasztornej (22 543 99 00), telefonicznie lub osobiście w kancelarii parafialnej (22 543 99 10) lub mailowo pod adresem [email protected]

[Początek strony]
Pogrzeb

Pogrzeb katolicki

Groby na cmentarzu

Sprawy związane z pogrzebem są załatwiane w kancelarii parafialnej w miarę możliwości o każdej porze dnia (także poza godzinami dyżurów). Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić akt zgonu z USC. W przypadku, gdy zmarły nie należał do naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie proboszcza parafii, w której zamieszkiwał zmarły. Prosimy także o dostarczenie zaświadczenia o sakramentach, które przyjmował zmarły przed śmiercią (jeśli taka sytuacja miała miejsce, np. w szpitalu czy hospicjum).
Prosimy o pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (tzn. z przyjęciem Komunii św. i poprzedzone - jeśli jest taka potrzeba - spowiedzią).

Podczas Mszy św. pogrzebowej jest możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.

Sprawy związane z pochówkiem na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej należy załatwiać w zarządzie cmentarza przy parafii św. Katarzyny - tutaj więcej informacji.


[Początek strony]