Sakramenty

Chrzest

Chrzest dzieci

Nowy brat w wierze / fot. D. Wojtczak

fot. D. Wojtczak - www.danielwojtczak.pl

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice. Należy przedstawić:

 • skrócony akt urodzenia z USC
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców
 • dane chrzestnych z dokładnym adresem zamieszkania i datą urodzenia oraz zaświadczenie od proboszcza zezwalające na pełnienie funkcji rodziców chrzestnych
 • w przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od własnego proboszcza

Chrzestnymi mogą być wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy. Chrzestni spoza naszej parafii winni przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza.

Chrzest w naszej parafii odbywa się w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.30. Każdy chrzest w innym terminie należy skonsultować z proboszczem lub przeorem.

Katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dzieci odbywa się w wybrane wtorki o godz. 18.45 na parterze w budynku klasztoru. Terminy najbliższych katechez:

wtorek, 21 czerwca 2016, godz. 18.45
wtorek, 5 lipca 2016, godz. 18.45
wtorek, 19 lipca 2016, godz. 18.45
wtorek, 9 sierpnia 2016, godz. 18.45
wtorek, 23 sierpnia 2016, godz. 18.45

Chrzest dorosłych

Chrzest dorosłych - 19 kwietnia 2014 / fot. S. Skrzeczyński

Przygotowanie: o. Stanisław Górski OP (22 543 99 13)

 • zajęcia rozpoczynają się we wrześniu
 • zapisy w kancelarii parafialnej do połowy września
 • w ramach grupy katechumenatu odbywa się również przygotowanie dorosłych do I Komunii


Więcej informacji - kliknij tutaj.

[Początek strony]


I Komunia Święta dzieci

Przygotowania do I Komunii Świętej

I Komunia świętych - 14 maja 2011 / fot. J. Berchali

 • pierwsze spotkanie rodziców: piątek, 11 września 2015 r., godz. 19.30, aula o. Jacka Woronieckiego (parter budynku klasztornego)
 • terminy kolejnych spotkań dzieci i rodziców podają katecheci w szkole, wszelkie informacje u o. Witolda Słabiga OP (22 543 99 12)

[Początek strony]


Bierzmowanie

Bierzmowanie młodzieży

Bierzmowanie młodzieży - 11 czerwca 2011 / fot. P. Barczuk

Bierzmowanie odbywa się w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Katecheza przy parafii trwa obecnie jeden rok.

 • zapisy zakończone
 • przygotowanie w roku 2015/2016 rozpocznie się jesienią 2015
 • bierzmowanie - w połowie maja 2016 r.

Bierzmowanie dorosłych

Bierzmowanie dorosłych - 11 grudnia 2011 / fot. M. Kopczyńska

 • zapisy zakończone
 • rozpoczęcie kolejnej edycji przygotowania - na początku marca 2016 r.
 • spotkania odbywać się będą co tydzień, we wtorki o 19.45
 • bierzmowanie planowane jest na maj 2016 r.
 • w przygotowaniu mogą uczestniczyć osoby spoza naszej parafii
 • jednym z warunków ukończenia przygotowania jest obecność na cotygodniowych spotkaniach
 • udział w kursie jest bezpłatny

[Początek strony]


Małżeństwo


Sakrament małżeństwa

Zobacz informacje w dziale: Przygotowanie do małżeństwa

Terminy kursów dla narzeczonych i Wieczorów dla zakochanych znajdziesz tutaj.

[Początek strony]Sakrament chorych

Odwiedziny i sakrament chorych

Sakrament chorych

Zgłoszonych chorych staramy się odwiedzić na początku każdego miesiąca; przed odwiedzinami ojcowie ustalają telefonicznie termin wizyty

[Początek strony]
Pogrzeb

Pogrzeb katolicki

Groby na cmentarzu

Sprawy związane z pogrzebem są załatwiane o każdej porze dnia. Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić akt zgonu z USC. W przypadku, gdy zmarły nie należał do naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie proboszcza parafii, w której zamieszkiwał zmarły. Prosimy o pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (tzn. z przyjęciem Komunii św. i poprzedzone - jeśli jest taka potrzeba - spowiedzią).


[Początek strony]