Sakramenty

Chrzest

Chrzest dzieci

Nowy brat w wierze / fot. D. Wojtczak

fot. D. Wojtczak - www.danielwojtczak.pl

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice. Należy przedstawić:

 • skrócony akt urodzenia z USC
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców
 • dane chrzestnych z dokładnym adresem zamieszkania i datą urodzenia oraz zaświadczenie od proboszcza zezwalające na pełnienie funkcji rodziców chrzestnych
 • w przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od własnego proboszcza

Chrzestnymi mogą być wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy. Chrzestni spoza naszej parafii winni przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza.

Terminy chrztów w naszej parafii:

     sobota, 21 października 2017, podczas Mszy o godz. 12.00 (lista zamknięta)
niedziela, 12 listopada 2017, podczas Mszy o godz. 12.30 (lista zamknięta)
     sobota, 25 listopada 2017, podczas Mszy o godz. 12.00 (lista zamknięta)
niedziela, 10 grudnia 2017, podczas Mszy o godz. 12.30 (lista zamknięta)
poniedziałek, 25 grudnia 2017, podczas Mszy o godz. 12.30
niedziela, 7 stycznia 2018, podczas Mszy o godz. 12.30
     sobota, 20 stycznia 2018, podczas Mszy o godz. 12.00
niedziela, 4 lutego 2018, podczas Mszy o godz. 12.30
     sobota, 24 lutego 2018, podczas Mszy o godz. 12.00

Liczba miejsc w poszczególnych terminach ograniczona.

Terminy katechez dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dzieci:

uwaga: od października 2017 zmiana terminu katechez:

środa, 18 października 2017, godz. 18.30
środa, 8 listopada 2017, godz. 18.30
środa, 22 listopada 2017, godz. 18.30
środa, 6 grudnia 2017, godz. 18.30
środa, 20 grudnia 2017, godz. 18.30
środa, 3 stycznia 2018, godz. 18.30
środa, 17 stycznia 2018, godz. 18.30
środa, 31 stycznia 2018, godz. 18.30
środa, 21 lutego 2018, godz. 18.30

Chrzest dorosłych

Chrzest dorosłych - 19 kwietnia 2014 / fot. S. Skrzeczyński

Przygotowanie: o. Stanisław Górski OP (22 543 99 13)

 • przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu
 • zgłoszenia - bezpośrednio u o. Stanisława Górskiego OP (22 543 99 13)
 • w ramach grupy katechumenatu odbywa się również przygotowanie dorosłych do I Komunii


Więcej informacji - kliknij tutaj.

[Początek strony]


I Komunia Święta dzieci

Przygotowania do I Komunii Świętej

I Komunia świętych - 14 maja 2011 / fot. J. Berchali

 • pierwsze spotkanie rodziców: 22 września 2017 r. o godz. 19.00
 • terminy kolejnych spotkań dzieci i rodziców podają katecheci w szkole, więcej informacji pod adresem [email protected]

[Początek strony]


Bierzmowanie

Bierzmowanie młodzieży

Bierzmowanie młodzieży - 11 czerwca 2011 / fot. P. Barczuk

Bierzmowanie odbywa się w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Katecheza przy parafii trwa obecnie jeden rok.

 • zapisy zakończone
 • informacje dla uczestników przygotowania znajdują się tutaj
 • przygotowanie w roku 2017/2018 rozpoczęło się w październiku 2017 r.
 • bierzmowanie planowane jest na maj 2018 r.

Bierzmowanie dorosłych

Bierzmowanie dorosłych - 11 grudnia 2011 / fot. M. Kopczyńska

 • kolejna edycja przygotowań dla osób dorosłych rozpocznie się prawdopodobnie w marcu lub kwietniu 2018 r.
 • zapisy (wyłącznie internetowe za pośrednictwem specjalnego formularza) - w marcu 2018 r.
 • w przygotowaniu mogą uczestniczyć osoby spoza naszej parafii
 • liczba uczestników jest ograniczona
 • jednym z warunków ukończenia przygotowania jest obecność na wszystkich cotygodniowych spotkaniach oraz dostarczenie wymaganych dokumentów

[Początek strony]


Małżeństwo


Sakrament małżeństwa

Zobacz informacje w dziale: Przygotowanie do małżeństwa

Terminy kursów dla narzeczonych i Wieczorów dla zakochanych znajdziesz tutaj.

Informacje dotyczące formalności i dokumentów - pod adresem [email protected]

[Początek strony]Sakrament chorych

Odwiedziny i sakrament chorych

Sakrament chorych

Zgłoszonych chorych staramy się odwiedzić na początku każdego miesiąca; przed odwiedzinami ojcowie ustalają telefonicznie termin wizyty.

Zgłoszenia chorych przyjmujemy telefonicznie na furcie klasztornej (22 543 99 00), telefonicznie lub osobiście w kancelarii parafialnej (22 543 99 10) lub mailowo pod adresem [email protected]

[Początek strony]
Pogrzeb

Pogrzeb katolicki

Groby na cmentarzu

Sprawy związane z pogrzebem są załatwiane w kancelarii parafialnej w miarę możliwości o każdej porze dnia (także poza godzinami dyżurów). Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić akt zgonu z USC. W przypadku, gdy zmarły nie należał do naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie proboszcza parafii, w której zamieszkiwał zmarły. Prosimy także o dostarczenie zaświadczenia o sakramentach, które przyjmował zmarły przed śmiercią (jeśli taka sytuacja miała miejsce, np. w szpitalu czy hospicjum).
Prosimy o pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (tzn. z przyjęciem Komunii św. i poprzedzone - jeśli jest taka potrzeba - spowiedzią).

Podczas Mszy św. pogrzebowej jest możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.

Sprawy związane z pochówkiem na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej należy załatwiać w zarządzie cmentarza przy parafii św. Katarzyny - tutaj więcej informacji.


[Początek strony]