Sakramenty

Chrzest

Chrzest dzieci

Nowy brat w wierze / fot. D. Wojtczak

fot. D. Wojtczak - www.danielwojtczak.pl

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice. Należy przedstawić:

 • skrócony akt urodzenia z USC
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców
 • dane chrzestnych z dokładnym adresem zamieszkania i datą urodzenia oraz zaświadczenie od proboszcza zezwalające na pełnienie funkcji rodziców chrzestnych
 • w przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od własnego proboszcza

Chrzestnymi mogą być wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy. Chrzestni spoza naszej parafii winni przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza.

Terminy chrztów w naszej parafii:

     sobota, 24 czerwca 2017, podczas Mszy o godz. 12.00 (lista zamknięta)
niedziela, 9 lipca 2017, podczas Mszy o godz. 12.30
     sobota, 22 lipca 2017, podczas Mszy o godz. 12.00
niedziela, 6 sierpnia 2017, podczas Mszy o godz. 12.30
     sobota, 26 sierpnia 2017, podczas Mszy o godz. 12.00
niedziela, 10 września 2017, podczas Mszy o godz. 12.30
     sobota, 23 września 2017, podczas Mszy o godz. 12.00

Liczba miejsc w poszczególnych terminach ograniczona.

Katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dzieci odbywa się w wybrane wtorki o godz. 18.45 na parterze w budynku klasztoru. Terminy najbliższych katechez:

wtorek, 4 lipca 2017, godz. 18.45
wtorek, 18 lipca 2017, godz. 18.45
wtorek, 1 sierpnia 2017, godz. 18.45
wtorek, 22 sierpnia 2017, godz. 18.45
wtorek, 5 września 2017, godz. 18.45
wtorek, 19 września 2017, godz. 18.45

Chrzest dorosłych

Chrzest dorosłych - 19 kwietnia 2014 / fot. S. Skrzeczyński

Przygotowanie: o. Stanisław Górski OP (22 543 99 13)

 • zajęcia rozpoczynają się we wrześniu
 • zapisy w kancelarii parafialnej do połowy września
 • w ramach grupy katechumenatu odbywa się również przygotowanie dorosłych do I Komunii


Więcej informacji - kliknij tutaj.

[Początek strony]


I Komunia Święta dzieci


Bierzmowanie

Bierzmowanie młodzieży

Bierzmowanie młodzieży - 11 czerwca 2011 / fot. P. Barczuk

Bierzmowanie odbywa się w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Katecheza przy parafii trwa obecnie jeden rok.

 • zapisy zakończone
 • przygotowanie w roku 2016/2017 rozpoczęło się w październiku
 • bierzmowanie - na początku czerwca 2017 r.

Bierzmowanie dorosłych

Bierzmowanie dorosłych - 11 grudnia 2011 / fot. M. Kopczyńska

 • kolejna edycja przygotowań dla osób dorosłych rozpocznie się prawdopodobnie na jesieni 2017 r.

[Początek strony]


Małżeństwo


Sakrament małżeństwa

Zobacz informacje w dziale: Przygotowanie do małżeństwa

Terminy kursów dla narzeczonych i Wieczorów dla zakochanych znajdziesz tutaj.

[Początek strony]Sakrament chorych

Odwiedziny i sakrament chorych

Sakrament chorych

Zgłoszonych chorych staramy się odwiedzić na początku każdego miesiąca; przed odwiedzinami ojcowie ustalają telefonicznie termin wizyty

[Początek strony]
Pogrzeb

Pogrzeb katolicki

Groby na cmentarzu

Sprawy związane z pogrzebem są załatwiane o każdej porze dnia. Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić akt zgonu z USC. W przypadku, gdy zmarły nie należał do naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie proboszcza parafii, w której zamieszkiwał zmarły. Prosimy o pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (tzn. z przyjęciem Komunii św. i poprzedzone - jeśli jest taka potrzeba - spowiedzią).


[Początek strony]