Na bieżąco

Zawiadomienie o likwidacji

Fundacji Kultury Chrześcijańskiej: Dominikańska 2

Fundacja

Likwidator Fundacji Kultury Chrześcijańskiej: Dominikańska 2 w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000458210, podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały z dnia 28.10.2019 r. w sprawie likwidacji Fundacji oraz stosownie do postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10.01.2020 roku o sygn. WR.XII NS-RJ.KRS/069329/19/263, wszczęta została likwidacja Fundacji.

Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych, jednakże za pośrednictwem likwidatora wzywa się ewentualnych wierzycieli i inne osoby lub podmioty mające roszczenia wobec Fundacji o kontakt w terminie do 16.03.2020 r.

pokaż wszystkie aktualności


[Początek strony]