Na bieżąco

Odpust zupełny za zmarłych

w dniach 1-8 listopada

Odpust zupełny za zmarłych

Przypominamy, że w dniach 1-8 listopada codziennie można uzyskać łaskę odpustu zupełnego.Aby uzyskać odpust zupełny, należy przy spełnieniu zwykłych warunków pobożnie nawiedzić cmentarz i pomodlić się, przynajmniej w myśli, za zmarłych. Odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące.

Należy spełnić następujące warunki:
1. Być osobą ochrzczoną i wolną od ekskomuniki.
2. Mieć intencję uzyskania odpustu.
3. Być w stanie łaski uświęcającej.
4. Przyjąć Komunię Eucharystyczną. Komunię świętą powinno się przyjąć w dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem.
5. Pomodlić się w intencjach, w których modli się Ojciec Święty, dowolną modlitwą (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Mario).
6. Nie być przywiązanym do żadnego grzechu, nawet powszedniego.
7. Wykonać przepisaną czynność - w tym wypadku: nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych między 1 a 8 listopada.

pokaż wszystkie aktualności


[Początek strony]