Na bieżąco

Słowo stało się ciałem: Wcielenie
jako relacja mieszana według św. Tomasza z Akwinu

czwartek, 13 czerwca, godz. 19.00

Instytut Tomistyczny zapraszaDziałający przy naszym klasztorze Instytut Tomistyczny serdecznie zaprasza na kolejną edycję Wykładów Otwartych, która w tym roku jest w całości poświęcona zagadnieniu wcielenia. Kwestię tę z rozmaitych teologicznych i filozoficznych punktów widzenia naświetlą m.in. Thomas Weinandy OFMCap., Dariusz Karłowicz, ks. Grzegorz Strzelczyk, Michał Wilk czy Damian Mrugalski OP. Pełny program tegorocznego cyklu znaleźć można na stronie Instytutu Tomistycznego.

Współorganizatorem Wykładów jest Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Ostatni w tym cyklu wykład odbędzie się w czwartek, 13 czerwca, o godzinie 19.00. Tytuł wykładu: "Słowo stało się ciałem: Wcielenie jako relacja mieszana według św. Tomasza z Akwinu".

Wykład wygłosi o. prof. Thomas Weinandy OFMCap. - wybitny amerykański teolog, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Wykłada w Capuchin College (Waszyngton); uczył także na Uniwersytecie Oxfordzkim, Georgetown University oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Specjalizuje się w chrystologii (zwłaszcza patrystycznej, średniowiecznej i współczesnej), a także trynitologii, soteriologii i filozoficznych koncepcjach Boga. Jest autorem m.in. następujących książek: Jesus Becoming Jesus. A Theological Interpretation of the Synoptic Gospels (Washington 2018), Does God Suffer? (Edinburgh 2000; wyd. polskie: Czy Bóg cierpi?, Poznań 2003) oraz Does God Change? The Word’s Becoming in the Incarnation (Petersham 1985). W 2013 roku został odznaczony medalem Pro Ecclesia et Pontifice, przyznawanym przez papieża za pracę na rzecz Kościoła.

Wykłady Otwarte IT 2018/2019

pokaż wszystkie aktualności


[Początek strony]