Wielki Post 2019

Na bieżąco

Wcielenie i jego konsekwencje
Spory doktrynalne pierwszego tysiąclecia

czwartek, 7 marca, godz. 19.00

Instytut Tomistyczny zapraszaDziałający przy naszym klasztorze Instytut Tomistyczny serdecznie zaprasza na kolejną edycję Wykładów Otwartych, która w tym roku jest w całości poświęcona zagadnieniu wcielenia. Kwestię tę z rozmaitych teologicznych i filozoficznych punktów widzenia naświetlą m.in. Thomas Weinandy OFMCap., Dariusz Karłowicz, ks. Grzegorz Strzelczyk, Michał Wilk czy Damian Mrugalski OP. Pełny program tegorocznego cyklu znaleźć można na stronie Instytutu Tomistycznego.

Współorganizatorem Wykładów jest Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Kolejny wykład odbędzie się w czwartek, 7 marca, o godzinie 19.00. Tytuł wykładu: "Wcielenie i jego konsekwencje. Spory doktrynalne pierwszego tysiąclecia".

Wykład wygłosi o. dr Damian Mrugalski OP - teolog i filozof, specjalista w zakresie patrystyki. Obecnie wykłada teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie; prowadzi również zajęcia m.in. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Studium Dominicanum w Warszawie. Jest autorem książek Logos. Filozoficzne i teologiczne źródła idei wczesnochrześcijańskiej (Kraków 2006) oraz Il Dio trascendente nella filosofia alessandrina, giudaica e cristiana (Roma 2013); publikował też artykuły w takich czasopismach, jak „Vox Patrum”, „Verbum Vitae” czy „Przegląd Tomistyczny”.

Wykłady Otwarte IT 2018/2019

pokaż wszystkie aktualności


[Początek strony]