Roraty 2018

Na bieżąco

Kurs Zacheusza

zaprasza Wspólnota EmmanuelZachęcamy do zapoznania się z propozycją Wspólnoty Emmanuel, która zaprasza na kurs "Droga Zacheusza", pokazujący jak żyć w zgodzie z wiarą na co dzień. Początek spotkań 2 lutego.

Droga Zacheusza jest programem formacji duchowej, prowadzonym przez Wspólnotę Emmanuel, adresowanym do osób świeckich, które pragną pogłębić swoje życie chrześcijańskie w różnych wymiarach codzienności - rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Kurs opiera się na społecznej nauce Kościoła Katolickiego, ale nie stanowi cyklu wykładów z jej zakresu ani też zbioru ogólnych rozważań na temat jej praktycznych konsekwencji. Jest propozycją drogi rozwoju duchowego, pozwalająca doświadczyć jedności i spójności pomiędzy naszą wiarą i życiem codziennym. Oparty jest na praktycznych ćwiczeniach, odnoszących się do codziennego życia, prostym, przystępnym nauczaniu, dzieleniu w grupie, a także modlitwie. Kurs pozwala też doświadczyć braterstwa i wzajemnego wsparcia w obrębie małej wspólnoty, która zawiązuje się w czasie jego trwania.

Więcej informacji - na stronie Wspólnoty Emmanuel.

pokaż wszystkie aktualności


[Początek strony]