Roraty 2018

Na bieżąco

Człowiek jest pragnieniem Boga
O naturze i łasce w teologii H. de Lubaca
Wykłady Otwarte Instytutu Tomistycznego

czwartek, 22 marca, godz. 19.00

Instytut Tomistyczny zaprasza
Działający przy naszym klasztorze Instytut Tomistyczny serdecznie zaprasza na kolejną edycję Wykładów Otwartych, która w tym roku będzie w całości poświęcona kwestii natury i łaski. Współorganizatorem Wykładów jest Instytut Filozofii i Socjologii PAN.


Najbliższy wykład, zatytułowany "Człowiek jest pragnieniem Boga": o naturze i łasce w teologii Henri de Lubaca, odbędzie się w czwartek, 22 marca, o godz. 19.00. Wygłosi go ks. dr Andrzej Persidok.

Ks. dr Andrzej Persidok jest wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, a także zastępcą redaktora naczelnego „Warszawskich Studiów Teologicznych”. Doktorat uzyskał na Universidad de Navarra w Pampelunie na podstawie rozprawy poświęconej chrystologii i antropologii Henri de Lubaca.

Wykłady Otwarte odbywają się w Auli im. o. Jacka Woronieckiego OP. Wstęp wolny.

Pełny program oraz nagrania wykładów - na stronie internetowej Instytutu Tomistycznego.

Wykłady Otwarte IT 2017/2018

pokaż wszystkie aktualności


[Początek strony]